Testirajte se odmah! Zašto?

Informacije o HIV testu

Znanje daje sigurnost!

Veliki broj muškaraca i žena su barem jednom bili u situaciji u kojoj je postojao rizik od HIV(sida) infekcije. Nesigurnost koja dolazi posl(ij)e toga predstavalja veliko opterećenje. Da li sam se zarazio/la i da li sam obolio/obol(j)ela od imunodeficijencije AIDS(side)? Ili se brinem bez potrebe? Jedini način da dođete do sigurnog odgovora je HIV test.

Rezultat testa znači:sigurnost da znate da se trebate bolje zaštititi, da se takva situacija ne bi ponovila. Ili, sigurnost saznanja da ste zaraženi HIV-om(sidom) i da snosite novu odgovornost za sebe, svog partnera, svoju partnerku/icu. Srećom, mogućnosti l(ij)ečenja su danas bolje nego ikad pr(ij)e: šanse da se ostari sa HIV-om(sidom) su velike – ako se infekcija prepozna i l(ij)eči na vr(ij)eme.

Gd(j)e mogu uraditi HIV test?

  • HIV test možete uraditi besplatno i anonimno u svakoj zdravstvenoj službi(Gesundheitsamt) u Bavarskoj. Ni l(j)ekar/liječnik koji uzima krv za analizu ni laboratorija koja ispituje krv, ne moraju saznati ime ispitane osobe. Informacije o rezultatima testa ostaće tajna.
  • Anonimne HIV testove možete uraditi i u AIDS sav(j)etovalištima i centrima za pomoć obol(j)elima od AIDS-a(od side) u Bavarskoj, ali morate platiti c(ij)enu od oko 25 eura.
  • HIV test je takođe(r) moguće uraditi kod porodičnog l(j)ekara/obiteljskog liječnika i ostalih l(j)ekara/liječnika, ali ne anonimno.

Kako se radi HIV test?

Za HIV test se uzima krv, koja se ispituje na antit(ij)ela izazivača AIDS-a(side), na humani imunodeficijentni virus (HIV). Ako postoji infekcija, onda takva antit(ij)ela postoje u krvi: test je „pozitivan“. Ako ne postoje antit(ij)ela, test je „negativan“ i ne postoje indikacije za infekciju – ali uz jedno ograničenje: t(ij)elu treba određeno vr(ij)eme da reaguje na infekciju HIV-om i izgradi antit(ij)ela protiv virusa koji su prodrli. Može trajati i do 12 ned(j)elja/tjedana da bi se ova antit(ij)ela mogla dokazati na HIV testu. To znači: mogućnost HIV infekcije sa sigurnošću se može isključiti tek posl(ij)e tri m(j)eseca nakon kontakta pri kojem je postojao rizik od prenošenja – naravno, uz pretpostavku, da u međuvremenu nije postojao još neki rizik od infekcije.

Sav(j)etovanje i pomoć

Nezavisno od rezultata HIV testa: u zdravstvenim službama(Gesundheitsämtern), savjetovalištima i centrima za pomoć oboljelima od AIDS-a uv(ij)ek možete dobiti sav(j)ete od pov(j)erenja. Tamo ćete od eksperata dobiti informacije o riziku od infekcije i načinima zaštite. Oni će Vam pružiti sav(j)et i podršku, ako je test pozitivan i nastojati da pomognu i osobama koje ne govore n(j)emački. Bavarski centar za prevenciju i unapređenje zdravlja (Bayerisches Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung) sastavio je spisak kontakt adrese u Bavarskoj i možete ih naći na www.testjetzt.de.